+48 42 632 40 42 handlowy@szafy-pancerne.pl

Klasy odporności sejfów, kas pancernych i szaf atestowanych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów  ściśle tajnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów tajnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów poufnych.

Zarządzenie 57 i 58 MON według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Szafy do przechowywania broni i amunicji.

Kryteria Techniczne KT/101/IMP/2004(6)

Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.

Norma europejska PN-EN 14450

Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.

Norma europejska PN-EN 1143-1

Pieniądze, biżuteria

Do przechowywania gotówki nadaje się każdy sejf. Jednakże w przypadku większych sum sposób przechowywania jest regulowany przepisami określonymi rozporządzeniem MSWiA Dz.U. 129 z roku 1998. Klasy odporności sejfów określają odporność danego produktu na włamanie a co za tym idzie ilość gotówki jaką możemy w nim przechowywać. Do przechowywania wartości pieniężnych i biżuterii polecamy: sejfy gabinetowe lekkie i sejfy gabinetowe klasy I i II oraz kasy pancerne.

Dokumenty

Tak jak w przypadku gotówki, dokumenty można przechowywać w każdym wyrobie o ile oczywiście się w nim zmieszczą. Przy czym warto wziąć też pod uwagę takie aspekty jak ewentualne zabezpieczenie w razie pożaru (atestowane szafy i sejfy ognioodporne – klasa 60P lub 120P) czy też posiadanie dokumentów o określonej klauzuli niejawności.

Dokumenty niejawne

Klasa A – urządzenie przeznaczone do przechowywania dokumentów zastrzeżonych, zarządzenie nr 25/MON i dokumentów poufnych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.
Klasa B – urządzenie przeznaczone do przechowywania akt tajnych, zarządzenie nr 25/MON, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.
Klasa C – urządzenie przeznaczone do przechowywania akt ściśle tajnych, zarządzenie nr 25/MON, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.
Wszystkie urządzenia w klasie A, B, C, muszą zostać trwale przymocowane do podłoża.

Broń

Do przechowywania bronii służą specjalnie przystosowane sejfy i szafy posiadające odpowiednie atesty: sejfy ML (broń krótka),  szafy MLB (broń długa). Szafy do przechowywania broni i amunicji spełniają wymagania zgodne z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6) co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Magnetyczne nośniki danych

Do bezpiecznego przechowywania magnetycznych nośników danych służą specjalne ogniotrwałe sejfy / szafy posiadające odpowiednie certyfikaty, które gwarantują, że w razie pożaru nasze dane nie ulegną zniszczeniu. Sejfy i szafy ognioodporne przez nas oferowane posiadają godzinną (S60DIS) lub dwugodzinną odporność ogniową (S120DIS) i certyfikowane są wg normy europejskiej EN 1047-1.

Sprzęt komputerowy

Do przechowywania serwerów służą specjalne, wyposażone w wentylację szafy serwerowe.